http://www.haydar-isik.com/
http://www.haydar-isik.com/
Haydar Isik's Official Web Site Haydar Isik's Official Web Site
http://www.haydar-isik.com/
   HomeHome  KontaktKontakt  Haydar IsikHaydar Isik  Books GalleryBooks Gallery  HomeGästebuch
 

 Home
 Kurdî
 Deutsch
 Türkçe
 
 Archive
 Gästebuch

Videolar
Yeni Youtube Kanalı

Kitaplarım Hakkında

SÊLA SOR

Facebook

MAIN-ECHO, 14.10.2008, Feullieton

Mainz-Netz

Bewährungsprobe im kurdisch-türkischen Beziehungsgeflecht

Was die AKP macht, ist getürkt.

 


Kitap Evi


Tüm Kitapların Yayın ve Basım Evleri


Mezopotamya Yayınları


 HAYDAR IŞIK’tan YENİ BİR ROMAN DAHA: SON SIĞINMA

 ŞAFAĞI BEKLEMEYECEĞİZ- Anı Roman


Rezensionen

 Neues aus der Presse über 'Der Agha aus Dersim'

 Der Agha aus Dersim, Rezensionen von Amazon

HAYDAR ISIK Erinnerungen an einen vergessenen Völkermord

HAYDAR ISIK Ein vergessener Völkermord


Kitap
BİTLİS BEYİ ABDAL HAN’a GÖNDERİLEN KANLI EKMEKWarê   Drucken  E-mail 
Roj ke biyene derg, hewa ke biyene germ, hayleme dêwa (gund) ma biyene berz, çike ma şiyene ware (zozan).

                                                                                        Çile 2007

 

Roj ke biyene derg, hewa ke biyene germ, hayleme dêwa (gund) ma biyene berz, çike ma şiyene ware (zozan). Vêrênde camerd şiyene warê ke heyvanure gore viraze, serva çe (mala) xo des nênêro, dar û ber û welg estene ser, kerdene hazır. Dewa ma şiyene Heniye Bostan ya ji şiyene Kemere Duzgın. Roza warê şiyane de hewn nekotene cimane mi. A şewe mı besenekerdene ke rakuri, tı vana hewn gıle koyudero.

Sodir zaf rêw ma kotene raye. Merga Qem ra dıme eke oroj vejiyene amene wıle Kuleske. Uzara Heniye Bostan osenê. Le hona xeyle dürvî. Endi na wıle de ke tij vejiyene, ceni û camerd kele xo bırnene û dua kerdene. Maa (dakıle) mı vatene: “Ya Duzgın Bava, bojiye domenone mı bije, îne teslime to ken, dînere qusur mede. Ya Xızır, ya Kures deste domenone mı cameverde derd û bela ra dür bije.”

Gegane ki maa mı vatene: “Verende qome dînare yardım bıde, dıma ki serva xatıre dînu bojiye domonene mı bije.”

            Maa mı jede bervenê. Fıqariye belka lete sere roje guretene. Neweşiya ma de, derd û belaye ma de her dem roje biye. Ewrû ez ke maa xo an çimane xo ver û dorme xo de niyadan, nan û werdena ewroyde muqayese ken, ferqe maa mı yeno çim ver. Zu aste û poste biye, tı vana goşt cira çinebi. Kare çey zaf bi, nan potene, do sayene, qaitkerdena heyvanu, axure, gore û domen bare daye bî. Bare xo gıran bî. Tı vana a direğe çe ma bîye. Ez baver ken, eke a nîya nêbiyene, ewru ez ki nêbiyene. Ez zu lazê daye biyo. Hetê ma de eke zu cenike lazeku nêard dina, ayera vatene qatıra şaye. Ponc wayene mıra dıma ez amo dîna. Coka tene qedre xo bî berz. Ez domanende zaf newes biyo, her roz, ya ji dı roz de reyê zerêfen kotene zerê mı, ez zerêfiyene u lerzenê. Ewru na neweşiyera malarya vane. İlac u doxtore ma jare û dare Dersim bî. Roze lerzenê kotvi zere mı adıre mı bî berz. Maa mı ez berdo Pirepes’e, hona peroz bi, bıne dare de mıre cil kerdra û ez kewto hewn. Ez ke hewndebiyo şiya cer Heniye Weşiye ra qavê awe arda û kerda mı ser. Tabi ez şoke biyo, le neweşena mı berdevam kerde. Fıqariye zeke psinge leyire xo fetelnena, hên ez berdo jare û daru. Domenena mı de doxtor çinebi, ilac çinebi.. Roze ez berdo Kemere Duzgın. Eskete (Şikefte) Celi de her roj dua kerdenê ke laze xo wêsbo. Birasti ez Kemere Duzgın de biyo wês.

            Make Heniye Bostan de şiyene warê, domen zaf sabiyene. Çike ma kaykerdene, şiyene dere awe kerdene xo ser, şiyene mal. Roze ez leye maa xode maldebiyo. Hete Gerise ser mal berdvî. Ez maa xora biyo dür ke, mija xo bıkeri. Mı nêzonake kutuk ya ji vergo, werê mıde bıza apê mi wıle de gurete berde. Ez biyo husk  hen mendo, gula mıra weng nêwejiya. Onca mı lerze kerde şiyo leyê maya xo, le mı besenekerd ke cıra waji. Çike weng wıle mira nêwejiyene. Peniyede mı cira vat:

“Daye, kutık bıze berde!”

“Kutık ya ji verg?”

“Ez nezonen je kutik bî.”

Maa mı hayleme kerd û kotera werg dıme cira bıze dırvetin gurete, le roja bin mêrde.

            Reye ma ke hona Heniye Bostan’de bime, neweşiya xurî gınayvro şare ma, domen qırbiyene. Maa mı ez guretu berdo dêwê. Çeniya cirana ma nêwesê bîye, borgene (kabarcık) dayera kerm wejiyene. Uza adîr kerd wê û hire çar derjen adîrde rınd wêsnay kerd sür û eke bî serd, maa mı borge Xece eve derjenu kerd vıla iltihape dayê horte peçika gırs û peçika işaret de deste mıre aşı kerd. Tenê gon wejiye, le ez na neweşiya xıravera xeleşiyo. Dı waye mı hen bî newes ke zor xeleşay.

            Koye Duzgın jara qome maya. Rınd yenora mı wir (bir), ma dı rey şime uza warê. Bınê wıle Bava Duzgın de, nejdiye lete koyde Eskete (Şikefte) Gau vatene, uza dı hire asme warêde mendime. Amıka mı Dêwa Alçeğe de zewejay bî, çena xo ji Gere ra amene ware. Deste ceniyan tol nebiyene. Hete zu de puç vırastene, hete bin de qırkerdena Hirus û heşt 38 qeseykerdene. Bıne lıngone Duzgın’de esker zaf mıllet qırkerdvi. Îne ke qırkerdene sêr qeseykerdene, züvinde niyanedenê, je robot kare xo kerdenê, hete bin de berwenê. Domonena mıde zu fotoğraf mend, ceniye Kurd zaf zerêtenik û bervisan bî. Ceniya apê mı wenge xo zaf qert bi, le hen bervene ke tı vana çera meyit vejiyo. Derde xo gıran bi, çıka hire bıray surgunde (koçber) bî.

 Linie


Linie

 


Yeni Kitap
Arevik: Dersim Tertelesinde Bir Ermeni Kızı
Arevik

Haydar Işık

LETZTE ARTIKEL
AREVÎK
Ahmet Kahraman - Arevik
Terteleden Arevik'e!
Dersim Tertelesi
ALMANYA'DA BİR CAMİ
GÜNEY- BATI ve KUZEY KÜRDİSTAN -kısa bir analiz-
Dersim'e yeni kimlik
KÜRT AĞACI
NAVE MİN RAGIP ZARAKOLU
Komkujî didome
TERTELÊ DERSÎM (DERSİM SOYKIRIMI)
PROF. İSMET ŞERİF VANLI
HAKSIZLIK, TEPKİLER ve DURUŞUM
DEMOKRATİK KÜRT KAMUOYUNA
Kürdün Allah’ı

Bir not...
28.06.2009

Metin Kemal Kahraman Kardeşler'in Dersim Kamuoyuna Açık Mektubu Üzerine

Pressestimmen Krieg und Versöhnung Poetische Romane und knochenharte Regimes


Books Gallery

Index   

HAYDAR

HAYDAR

HAYDAR


Artikel
Völkermord an den Kurden und die Vernichtung von Dersim
Schikanen des türkischen Generalstab
DIE KURDEN SIND DEMOKRATISCHE KRAFT DER REGION
Die Türkei bestimmt Freund und Feind Israels
KURDEN und KURDISTAN
Wer muss sich schämen?
RASSENWAHN
Kurzsichtige und gefährliche Verwirrspiele: Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
DER SUNNITISCHE ISLAM