http://www.haydar-isik.com/
http://www.haydar-isik.com/
Haydar Isik's Official Web Site Haydar Isik's Official Web Site
http://www.haydar-isik.com/
   HomeHome  KontaktKontakt  Haydar IsikHaydar Isik  Books GalleryBooks Gallery  HomeGästebuch
 

 Home
 Kurdî
 Deutsch
 Türkçe
 
 Archive
 Gästebuch

Videolar
Yeni Youtube Kanalı

Kitaplarım Hakkında

SÊLA SOR

Facebook

MAIN-ECHO, 14.10.2008, Feullieton

Mainz-Netz

Bewährungsprobe im kurdisch-türkischen Beziehungsgeflecht

Was die AKP macht, ist getürkt.

 


Kitap Evi


Tüm Kitapların Yayın ve Basım Evleri


Mezopotamya Yayınları


 HAYDAR IŞIK’tan YENİ BİR ROMAN DAHA: SON SIĞINMA

 ŞAFAĞI BEKLEMEYECEĞİZ- Anı Roman


Rezensionen

 Neues aus der Presse über 'Der Agha aus Dersim'

 Der Agha aus Dersim, Rezensionen von Amazon

HAYDAR ISIK Erinnerungen an einen vergessenen Völkermord

HAYDAR ISIK Ein vergessener Völkermord


Kitap
BİTLİS BEYİ ABDAL HAN’a GÖNDERİLEN KANLI EKMEKWELAT   Drucken  E-mail 

Haydar Işık

10 Ekim 2009

Tertele Dersim hîrus û hot, hîrus û heşt de je orkan amê Dersim ser, şare ma qirkerd, surgun kerd (koçber kerd), cay cay erde hereme aşiran qedexekerd. Şare ke peyde mendê, viron bî, veyşan bî, têsan bî, le hona vîndnebî. Vatene welate ma esto. Ye sarende ma derde millete xo qeseykerdene. Çe (mala) Use Mirç ra zu(yev) kek mendo, çe Bertal Efendiye Xormecik ra 54 kes qirkerdo, zaf senik xeleşiye. Çe Sülü Beg'e Cuxure û braye deyra kes nemendo, peye Mazgerd de Kemêra Şa de qirkerde. Vatene, kam ke nika uzara ravyêreno, hona boya lavanta ceniyenu dînu yena. Asme zimistan de, ya ki zu meyman ke amenê niya qeseykerdene. Mi na meseley, ez baver ken ke tam new sarê ra jede, eve bermayîş û herdîş hem heşnay hem ji dît.

Sare ke şare ma surgun ra peysêr amêy, qolê xo hegayê ape mi de nayvro. Mi uza, o waxt dit ke, hesreta nejdiye des saren şare mare zaf giran ama. Mi uza dit ke ceni camerd û doman pöro kelê xo birnene û Bawa Duzgin re dua kene. O waxt mi famkerd ke, welat çiyero henêno ke, sekena bike des cira nebeno. İsono mükemmel besenekeno ke welat xo vîra bikero. Yani kam ke xo ison vîneno, mümkünatiya xo çina ke welat xo vîra bikero.

Mira gore welat, zone (zimane) dayike û erde şare mayo. Welat, zagone bav û kalik û kamiya şare mayo. Nika devleta Tirk şimara zimane dayike gureto. Şima besenekene ke, dibistan (mektev) de domanenê xo eve zimane dayike bumusnê. Demek şimara welat gurêto. Na zu, aya duyene ki, zagone baw û kalik ji qedexeyo. Şima di geyim welat kerdo vînd. Berîmê mesela peyên. Nika devlata Tirk Jar û darê şima kena bine awe. Çeme Munzur û Çeme Heyderu ser nêzonen çikaş baraj virazena ke, jar û darê şima bine awe de bimane. Coğrafya millete şimaye penc hazar ya ki des hazar sare bêna vînd. Nika ez ke şimara persbikeri û waji, welate şima esto ya ki çino? Ez cave şima hesnên. Şima vane, welat mara gureto.

Peki keso ke welate xo eve zordariye kêno vînd, sêkeno? Je dimaşkîl (akrep) xo ve xo nêkişeno. Dest dano züvîn, quveta xo keno zu, yeno têlewe. Eke niya mekêro bêwelat manêno. Vajime zu kes siyaseta çepanrayo, aye bîn siyaseta bînanrayo, le welate hurdmîne zuyo. Vajime kamo ke Kirmanci qeseykeno, ya ki Kurmanci qeseykeno, welate dînu ki züyo (yeko). Eke ziman tora guret, dima erde to veşnay, çemenê to ser baraj viraşt, kerd bîne awe, kamiya to tora guretê, na durumde, kam besekeno ke bivajo ez wayirê (waarê) welato xoyo. Keso ke zimane (zone) dakile ra biyo dür, keso ke kamiya xo nasnekeno, keso ke zagona millete xo ne rameno û millete xora wayirên nekeno, o kes besenekeno ke bivajo, ez wayire welato.

Eke ziman şi, kamiye û zagonê to bena vînd.

Eke erd bî vînd, bine lingane to de toyê nemaneno.

Eke ziman, kamiye û zagon deste tora vejiya, besenekena ke vaje ez isonim.

De haydi wayire isonene xo bivejiye. Ti ke biya wayire xo, besekena welate xora ki yardim biderê.

Eve zimane dakilan, eve zagone bav û kalikan, eve coğrafya millet, welat beno welat. Welat roye tiyo, namus û şerefe tiyo. Wayir bivejiye.Linie


Linie

 


Yeni Kitap
Arevik: Dersim Tertelesinde Bir Ermeni Kızı
Arevik

Haydar Işık

LETZTE ARTIKEL
AREVÎK
Ahmet Kahraman - Arevik
Terteleden Arevik'e!
Dersim Tertelesi
ALMANYA'DA BİR CAMİ
GÜNEY- BATI ve KUZEY KÜRDİSTAN -kısa bir analiz-
Dersim'e yeni kimlik
KÜRT AĞACI
NAVE MİN RAGIP ZARAKOLU
Komkujî didome
TERTELÊ DERSÎM (DERSİM SOYKIRIMI)
PROF. İSMET ŞERİF VANLI
HAKSIZLIK, TEPKİLER ve DURUŞUM
DEMOKRATİK KÜRT KAMUOYUNA
Kürdün Allah’ı

Bir not...
28.06.2009

Metin Kemal Kahraman Kardeşler'in Dersim Kamuoyuna Açık Mektubu Üzerine

Pressestimmen Krieg und Versöhnung Poetische Romane und knochenharte Regimes


Books Gallery

Index   

HAYDAR

HAYDAR

HAYDAR


Artikel
Völkermord an den Kurden und die Vernichtung von Dersim
Schikanen des türkischen Generalstab
DIE KURDEN SIND DEMOKRATISCHE KRAFT DER REGION
Die Türkei bestimmt Freund und Feind Israels
KURDEN und KURDISTAN
Wer muss sich schämen?
RASSENWAHN
Kurzsichtige und gefährliche Verwirrspiele: Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
DER SUNNITISCHE ISLAM