http://www.haydar-isik.com/
http://www.haydar-isik.com/
Haydar Isik's Official Web Site Haydar Isik's Official Web Site
http://www.haydar-isik.com/
   HomeHome  KontaktKontakt  Haydar IsikHaydar Isik  Books GalleryBooks Gallery  HomeGästebuch
 

 Home
 Kurdî
 Deutsch
 Türkçe
 
 Archive
 Gästebuch

Videolar
Yeni Youtube Kanalı

Kitaplarım Hakkında

SÊLA SOR

Facebook

MAIN-ECHO, 14.10.2008, Feullieton

Mainz-Netz

Bewährungsprobe im kurdisch-türkischen Beziehungsgeflecht

Was die AKP macht, ist getürkt.

 


Kitap Evi


Tüm Kitapların Yayın ve Basım Evleri


Mezopotamya Yayınları


 HAYDAR IŞIK’tan YENİ BİR ROMAN DAHA: SON SIĞINMA

 ŞAFAĞI BEKLEMEYECEĞİZ- Anı Roman


Rezensionen

 Neues aus der Presse über 'Der Agha aus Dersim'

 Der Agha aus Dersim, Rezensionen von Amazon

HAYDAR ISIK Erinnerungen an einen vergessenen Völkermord

HAYDAR ISIK Ein vergessener Völkermord


Kitap
BİTLİS BEYİ ABDAL HAN’a GÖNDERİLEN KANLI EKMEKİstiklal Marşı (Marşe Netewî)   Drucken  E-mail 

Haydar Işık    

Temmuz 2011 Ez ke 1944 şiyo mektebe vêrî, hona şerê cihanê duyen berdevamkerdene. O waxt şare ma ye Dersim zaf feqir bi. Çike Tertele Dersim hona zaf newe bî. Millet weşan bî, hem ji ye serande neweşiye je çor doman qirkerdene. Eke ez ewro weşo, baverken ke biwaji, maya mi ez xeleşno. Maya mina fiqariye je pisinge leyire xo fek de fetelnena, qayite mi biye. Ez ke biyene nêweş, aye ez berdene jare. Çe de ke çiyê werdene bî, verende danê mi.

Ez ke eve na belangaziyede amo hot ser, şiyo mekteve Tirkan. Yenora mi vîr. Hefteye zuyende (yekemin) ma doman kerdime sira û İstiklal Marşı, yani marşe netewiya Tirkan biwajime. Le keş hona çiyo niyane ne heşnay bî, ne ji vînay bî. Ma nezonene ke sebikerimê, no çiko, çira na domen je heru honde zirenê? Wenge hemu kes û fekê her kes ferqli bî. Malime ma qariyenê, le kes besenekerdenê ke na marşe Tirkan biwajo. Ez baverken ke na hengame heta sinifa ponciye berdevam kerd. Malim zaf dave maro, mîyane ma de zaf uşir (çubuk) şikit.

Ez ke şiyo Akçadağ Köy Enstitüsü, mi rind dit ke uza jedetir zalimen esta. Sond û södr Tirk û Tirkiye ser derse denê ma. Her roz (roj) ideolojiye Kemalizm, yani ideolojiye devleta Tirk kerdene sare taleban. Avrupa na kar ra vana „Indoktrination“. Yani sisteme Kemalist, ideolojiye Kemalizm kerdene sare domanan. Doktrine dînan: „Zu(yew) millet-zu ziman- zu netewiyen- zu devlete“ her roz(roj) sond û södir de, her imkande, her derse de vatene ke doman na ideolojiye faşist û rasist bimîsê.

Ez biwaji nejdiye hazar talebeyan ra hot-heşt sed (sey) Kurd û jede Alevi bî. Södr seate şeş de je usule eskeru kampana cinitene (cenayene) ke ma urzemê. Ma ke ustene ra (wariştene ra) dest û rîye xo şütene, dima şiyene ara (nonê sive). Zu dilim nan û zu kepçe çay kerdenê tavaxê û eve koçike çay şimîtenê, ponc zeytin û nan wêrdenê. Ti vana ma doman nîme, eşkere kışlayime. Disiplin zaf sert bî. Zaf denê maro. Şima ke resme mi diyo zanene ke, pirnika mi çewta. Çira çevta? Uza di geyim malim Hüseyin Arısoy dave miro û pirnika mi şikite. Ara ra dime meydan de top biyene weng û wazê Tirkiya û dina gostbikerime (goştarê bikerime-gohdarbikerime). Eke xeber qeday na geyim ki „folklore Tirkan“ kaykerdene. Tabi na „Folklore Tirkan“, hemu gowendê Kurdan bî. Peniyede şiyene dersxane û uza qehramanena Tirkan ser derse guretenê. Dersa Matematik de bile qehramanenê Tirkan qeseykerdene. Yani waştene ke doman Tik be û Kemalist be, Aleviyena xo caverdi bibê Hanefi. Name Kurdan kerdbi vînd qet qesenebiyene.

Roza Dişeme û yene yani heftede di geyim marşe netewiya Tirkan vatenê. Eke marş vatene, kes besenekerdnekenê birecefo. Roze hewale min ê Dersimiz Baki Ovaçin wuya (huya). Mudir marş birna û Baki berd werê hazar kes û davepiro. Wenge girmikanê dey dês ra ke peyser amene biyenê girs û ters kerdene zerê domanen. Baki Ovaçin senik mend ke bikişene. Ma domenê Kurdan deste dînan de heşirbimê. Haq hukuke ma çinebi. Keş besenekerdene ke biwajo ez Kurdim, ez Alevime. Teyna Tirk, Türkiye û Tirki bi. Nasyonalista Tirkan a Kemalizm her derse de amenê vatene.

Ez ke Eğitim Enstitüsü de talebe biyo, roze ma „İstiklal Marşı“ vat. Na sirade ala tirkan ontene sere direğe. Werê mektev de raye biye, şar amen şiyene. A waxt de şare ke kilaya (şapka) xo nênanero, ya ki amede nebenê û nevîndenê, hemen marş birnenê û şiyene dênêpiro. Qese re Tirkan esto. „Görmemişin oğlu olmuş, sevincinden çükünü koparmış.“ Devleta Tirkan marşe netewi ra hen haskerdene, hen kerd bi bimbarek ke, nezonenê ke sebîkerê. Sera 1960 de talebey ke yasax numayiş kerdene, o wxt polis amenê. Eke polis waştene ke talebey bin çim bijere, hemen İstiklar marşı vatene û polis hurenda xo de wîndenê.

Nika na rassiste û faşiste Tirkan se kenê? E ke Aynur Doğan kilamone xo vana, ye ji „Korkma sönmez...“ vane. Mi honde dina dîyê, Kaliforniya ra Avustralya, Avrupa, Asya zaf devlet dît. Le hona mi heta nika nedît ke, kes je Tirkan hareket bikero. Ti vana Tirk na dinara niye. Hen ırkçı û faşisten kene ke, ison nezonenoke çi biwajo. Ez şimara biwaji, karektere faşistande haqe isonen zaten çino. Değerê ison çino. Coka Türkiye de ison kişene û işkence kerdenê jedetir esta. Türkiye de isonen biya wînd.

Sera 1959 de ez Nazimiye ra sürgün kerdo rüşna Pilemoriye. Dewa Perginiye werê Koye Bağir'e de bîye uza mi malimen kerde. Usar amey bi, roze mi niyade ke müfetişe Tirkan amo teftiş. Eke kot sinife, doman ke uştenera, vat İstiklal marşı biwaje. Neyse mi be dinan ra İstiklal marşı vat. Le her fek ra zu weng wejiyene. Ma eve zar û zor ke çar satir vat, satire bîn mi vîra şi. Ez malim biyo, le marşe dinan mi nezonene. Müfetiş qariya uştera şi. Eve rastiye mi honde mektebene Tirkan de wend, le mi marşe dinan ra nefret kerdene coka mi ne waştene bimisî.

Mi bist serê mekteben (dibistan) Almanen de malimen (mamosten) kerde. Roze Dişeme biye. Ez şiyo sinife, talebeye mi uştera xo ser û amade mend. Ez memnun mendo û mi vat sipaz, roşene. Mi niyada ke nenişenero. Perskerd, çira şima nenişenoro? Zu talebey vat, malime mi, çira marşe netewi nevamê? Tabi ez mecbur mendo ke çira ma îta nevamê, dînerê biwaji. Mi perskerd, şima ita marşe Alman toye heşna (aşnawî)? Vat nê. Eke heniyo, şima ke heta nika gohdarnekerdo, çira marşe Tirkan vajenê?

Sa wajime, ideolojiye Kemalist, ideolojiye devleta Tirko. Na ideolijiye Tirkan hemu mirçikan keno leylek, hemu dar û bêr kavak, hemu ison ji keno Tirk. İşte faşisten û rasisten naya. Kam ke ne ideoloji ra dür vîndeno, honde isonen ra nejdiyo. Yani rasisten çiye xiravina. İsone ke wayirê vicdan û namus şeref û ver û peyê xo, dost û dişmene xo naskeno, gerekê na kesê ke rasiste dîne ra dür bivîndero. Falih Rıfkı Atay kitave xo „Çankaya“ de nüsneno. Hitler, heyete Tirken qebul keno û uza niya vano: „ Di talebe Kemal Atatürk estê, ayo vîren Mussolini û aya bin ki ezo.“ İsone demokrat na qesude çi vîneno? Hitler şere çihane duyende bi sebebê qirkerdena 55 milyon ison. Teyna şeş milyon Yahudi qirkerd. Peki şima zonene malime Hitler, çikas millet qirkerd?

İtara berimê marşe netewi. Qes nevano marşe netewi nebo, le marşe netewi ison ra berz nebonê. Devleta Tirk, ideolojiye devlete de ison çino. Devlete bimbareka, ison xizmetkare devlete vînenê. Bi rasti, devlete niyanen faşist û rasiste.  Linie


Linie

 


Yeni Kitap
Arevik: Dersim Tertelesinde Bir Ermeni Kızı
Arevik

Haydar Işık

LETZTE ARTIKEL
AREVÎK
Ahmet Kahraman - Arevik
Terteleden Arevik'e!
Dersim Tertelesi
ALMANYA'DA BİR CAMİ
GÜNEY- BATI ve KUZEY KÜRDİSTAN -kısa bir analiz-
Dersim'e yeni kimlik
KÜRT AĞACI
NAVE MİN RAGIP ZARAKOLU
Komkujî didome
TERTELÊ DERSÎM (DERSİM SOYKIRIMI)
PROF. İSMET ŞERİF VANLI
HAKSIZLIK, TEPKİLER ve DURUŞUM
DEMOKRATİK KÜRT KAMUOYUNA
Kürdün Allah’ı

Bir not...
28.06.2009

Metin Kemal Kahraman Kardeşler'in Dersim Kamuoyuna Açık Mektubu Üzerine

Pressestimmen Krieg und Versöhnung Poetische Romane und knochenharte Regimes


Books Gallery

Index   

HAYDAR

HAYDAR

HAYDAR


Artikel
Völkermord an den Kurden und die Vernichtung von Dersim
Schikanen des türkischen Generalstab
DIE KURDEN SIND DEMOKRATISCHE KRAFT DER REGION
Die Türkei bestimmt Freund und Feind Israels
KURDEN und KURDISTAN
Wer muss sich schämen?
RASSENWAHN
Kurzsichtige und gefährliche Verwirrspiele: Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
DER SUNNITISCHE ISLAM