http://www.haydar-isik.com/
http://www.haydar-isik.com/
Haydar Isik's Official Web Site Haydar Isik's Official Web Site
http://www.haydar-isik.com/
   HomeHome  KontaktKontakt  Haydar IsikHaydar Isik  Books GalleryBooks Gallery  HomeGästebuch
 

 Home
 Kurdî
 Deutsch
 Türkçe
 
 Archive
 Gästebuch

Videolar
Yeni Youtube Kanalı

Kitaplarım Hakkında

SÊLA SOR

Facebook

MAIN-ECHO, 14.10.2008, Feullieton

Mainz-Netz

Bewährungsprobe im kurdisch-türkischen Beziehungsgeflecht

Was die AKP macht, ist getürkt.

 


Kitap Evi


Tüm Kitapların Yayın ve Basım Evleri


Mezopotamya Yayınları


 HAYDAR IŞIK’tan YENİ BİR ROMAN DAHA: SON SIĞINMA

 ŞAFAĞI BEKLEMEYECEĞİZ- Anı Roman


Rezensionen

 Neues aus der Presse über 'Der Agha aus Dersim'

 Der Agha aus Dersim, Rezensionen von Amazon

HAYDAR ISIK Erinnerungen an einen vergessenen Völkermord

HAYDAR ISIK Ein vergessener Völkermord


Kitap
BİTLİS BEYİ ABDAL HAN’a GÖNDERİLEN KANLI EKMEKKARE SİSYPHUS   Drucken  E-mail 

Haydar IŞIK

Temmuz 2011

                   

Nivise rojname je mektuva esker niya. Gerekê ison wendexon re çiye bivajero. Niviste fikir û struktur bîvo, her çi ra ave mesaj bidorê wendoxan û ufuke wendox hîra bikero. Le ez poncas sera ke nüsnen û wazen ke şare ma millet bo, netewi (ulusal) bo. Hilbijartin (weçintayiş-seçim) de niyademe ke kare ma je kare Sisyphus biyo. Mitolojiye Yunan de Haq ceza dano Sisyphus (Sisyphos) vano zu kemera glore bere koye Olympik. Sisyphus kemere beno gile koyde nanero, le ginderbena yena cer. O beno cor, a ginderbena yena cer. Kare ma ki niyaro. Şare ma hilbijartin de şaredariye (belediye) gurete, vekil rüşna Ankara. Çi bi se bi na şare ma, honde bingehe xora dür vînet. Ez baverken na kay de farkli faktör estê û siyasetmedare Dersim na faktöran ser qeseykene, nüsnene. Le ez wazen ke mesela bîn ser binüsni.

Mesela mi, mesela netewiyana. Çira ma netewi nebeme? Netewi biyane Avrupa de ama meydan. Welate Avrupa de burjuva ke bena quvvetli, yardime karker û dewij (gundi) cenê û feodalande şer kene. Ewru welatene Avrupa de feodal nemendê. Hemu aşir biye zu millet. Çar sed ser avê feodale Avrupa şerê (ceng) mezhep kerdo. Almanya de 30 sere şere Katolik û Protestan biyo. Ewru Almanya de hem Katolik, hem Protestan este, le nika eve çimane dosten züvinde niyadene. Kes aye binen re dişmenen nekeno. Aşire Alman çine, aşir û aşirtiyen nemenda. Alman xo çutir ifade keno? Werende vano ez Almano, dima ya sosyaldemokrat, ya muhafazakar û peniyede Katolik, ya ki Protestanen yena. Dîn imane ison, beno ya ki nebeno, kes qaris nebeno. Kes nevano ke ti Aleviya, ya ki ti Şafiiya. Peki şare Dersim çira aşireten keno, çira taye dişmenena Kurden Şafiiyen kene? Qeso ke ilericiyo, fikre xo cepo zaneno ke, na vatene durist niya. Södir tij ke veciyene şare ma 72 milletre dua kerdene, dima ki domanene xore. Peki se bi, çi bi ke, Alevi(Elevi) Kurden Şafii ra dişmenen kene? Dersim çi zarare Kurden Şafii dît. Şare Dersim deste xo berzero vicdane xo û niyadero. Kurden Şafii, reye xo da be Demir Çelik. Demir Çelik Aleviyo, Şafiiye Muş-Bulanık û Malazgirt, Demir Çelik kerd vekile xo. Aysel Tuğluk, Gültan Kışanak ki Aleviye, milete maye Şafii ra rey guret. Le Farhat Tunç vat ez Kirmanco, şare Dersim rey cineda. Ez baver ken ke ilerici aye ke, reye xo dîn ser nedane. İlerici ayeke reye xo aşireten ser nedane. İlerici aye ke, biye netewi.

            Îtara bîme weçintayişe Dersim. Zu keso rî û ro şa vano; „Biz Kürt mürt değiliz Türk oğlu Türküz.“ Peki şimaye ke reye xo dane na laze Tirkan, şima qet dorme xo de niyaneda, şima qet deste xo vicdane xo ser nekerd, şimare se bi, aqile şima bi vînd ke şima na rî şa, laze Tirkan vet? Mordeme niyanende ne din-iman esto, ne Aleviyen esta, ne ki isonen esta. Mordemo niyanen ya zaf cahilo û vano; ma Kurd murd nîme, ez laze Tirkan o. Aye ke Şafiiye ye Kurde. Qese na rî û ro şa de niyaderê? Dewa Remedan de keso ke rîye mektev nediyo, o bile na şaye laze Tirkan ra hazar geyim baqilo. Laze Tirkan hîris sero ke devleta xore hizmete dano. Ma besenekeme ke bivajime herêyena xora na qesey vate. Na qesude mesaje hen esto ke, şare ma famnekerd. Laze Tirkan vajeno ke devleta xo re wayir bivejiyo, dişmenena millete Kurd bikero.

            Laze Tirkan vano ma Tirk me. Tabi ez nezonen, şima ki nezonenê piye na rî û ro şa Tirko, ya ki Kirmanco. Demek o zaneno piyo kamo û vano ez laze Tirkan o. Gereke ez aye ki bivaji. Eke na rî û ro şa laze Tirkeno, çira eskere Tirkan kalike cenike dey kişt. Mi dêkê naskerdenê. Cenike mire qeseykerd, mêrde daye Qisle de oster ra anê war, uza bine goze de şare birnenê. Laze Tirkan 30 sero vekil o, ez van o vekile millet niyo, vekile rüşvet, irtikap û dizdeneno, çira laze Tirkan reye önerge neda, şima kalike cenika mi çira sarebirna? Şare Dersim; kamo ke Dersim de en jede qilerino, kamo ke millete Kurd ra dişmenen keno, kamo ke xo inkar keno û beno laze Tirkan, kamo ke karakter çino, kamo ke qatileno şare Dersim ra haskeno, kamo ke Mehmet Ağar û Tansu Çiller de hewalten keno, reye xo dave dînu. Sa vajime demek kare ma kare Sisyphus biyo. Demek şare Dersim, je biza dirvetine verge xo dima şono.

            Şare Dersim, feqir û heşiro. Kar û ber millet çino, Laze Tirkan dewlemendo, devlet peydera, doste Ergenekonciyano eve imkanena devlete şare dersim xapitnay. Vane keso ke şono lewe û kar wazeno, deyre kar vîneno, keso ko neweşo, rüşneno hestaxena. Endi propaganda xo keno, niyade, ez şare Dersim re yardım dan. Halbuki sistem ke demokrat bo, ison kese niyanen ra mecbur nebeno. Sisteme dizdanende mordemo rî şa, xo keno rî sîpi. Coka Laze Tirkan kare xo rind zaneno. Şare ma zaf xapitiyo. Ez bivaji kam ke reye xo dave Laze Tirkan, ya perey guret, ya mecbur mendo, ya ki karektere xo je karaktere laze Tirkaniyo. Maalesef şare ma xo re xiraviya girse kerde. Kamo ke asle xo inkar keno, ison niyo. İson cutir reye xo dano isonen bebext, zurekêr û xo inkarker. İson deste xo vijdane xo ser niyaro û wenge zere xo bihesno. Devleta Tirk, Munzur ser bist baraj virazena. Laze Tirkan ra toye weng veciya? Peki şima cutir reye xo dane isone rî şa?

            Milletê bin vano, şare Dersim ilerici û roşnabiro, wer û peye xo naskeno. Ez baverken ke na vatene rast niya. Şare Dersim, tarixe xo nasnekeno. Eke zu kes raurzo û vazo, Seyid Riza pile Dersim niyo, her kes ağaye aşira xo beno, dima ki aşire Dersim esker kerde top şiye Şex Said ser, ison gerekê wayire na qeseno niyanen ra tü bikero. Şare Dersim reye xo dave dey û taltif kerd. Se bi na Dersim'e Seyid Rıza'y re? Welê eşta şare Dersim ser. Xora zaf biyo dür. Laze Tirkan û Türkmene ke asle xo Akşehir ra yene, ye weçinte biye ke millete Kurd belavbikere. Şare Dersim xapitnay. Zu beno laze Tirkan, aye bin ki vane ma Türkmen me Akşehir ra yeme, ye nika Tunceli temsil kene. Demek hona kare ma zafo. Hata nika ma je Sisyphus kar kerdo. De mevinde, bivaze; naye ke asle xo inkar kenê cutir benê wayirê pir û rayber? Cutir benê ison? Ma nînu Kurdiyera bivejime. Esmer festivale rind bivirajime.Linie


Linie

 


Yeni Kitap
Arevik: Dersim Tertelesinde Bir Ermeni Kızı
Arevik

Haydar Işık

LETZTE ARTIKEL
AREVÎK
Ahmet Kahraman - Arevik
Terteleden Arevik'e!
Dersim Tertelesi
ALMANYA'DA BİR CAMİ
GÜNEY- BATI ve KUZEY KÜRDİSTAN -kısa bir analiz-
Dersim'e yeni kimlik
KÜRT AĞACI
NAVE MİN RAGIP ZARAKOLU
Komkujî didome
TERTELÊ DERSÎM (DERSİM SOYKIRIMI)
PROF. İSMET ŞERİF VANLI
HAKSIZLIK, TEPKİLER ve DURUŞUM
DEMOKRATİK KÜRT KAMUOYUNA
Kürdün Allah’ı

Bir not...
28.06.2009

Metin Kemal Kahraman Kardeşler'in Dersim Kamuoyuna Açık Mektubu Üzerine

Pressestimmen Krieg und Versöhnung Poetische Romane und knochenharte Regimes


Books Gallery

Index   

HAYDAR

HAYDAR

HAYDAR


Artikel
Völkermord an den Kurden und die Vernichtung von Dersim
Schikanen des türkischen Generalstab
DIE KURDEN SIND DEMOKRATISCHE KRAFT DER REGION
Die Türkei bestimmt Freund und Feind Israels
KURDEN und KURDISTAN
Wer muss sich schämen?
RASSENWAHN
Kurzsichtige und gefährliche Verwirrspiele: Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
DER SUNNITISCHE ISLAM