http://www.haydar-isik.com/
http://www.haydar-isik.com/
Haydar Isik's Official Web Site Haydar Isik's Official Web Site
http://www.haydar-isik.com/
   HomeHome  KontaktKontakt  Haydar IsikHaydar Isik  Books GalleryBooks Gallery  HomeGästebuch
 

 Home
 Kurdî
 Deutsch
 Türkçe
 
 Archive
 Gästebuch

Videolar
Yeni Youtube Kanalı

Kitaplarım Hakkında

SÊLA SOR

Facebook

MAIN-ECHO, 14.10.2008, Feullieton

Mainz-Netz

Bewährungsprobe im kurdisch-türkischen Beziehungsgeflecht

Was die AKP macht, ist getürkt.

 


Kitap Evi


Tüm Kitapların Yayın ve Basım Evleri


Mezopotamya Yayınları


 HAYDAR IŞIK’tan YENİ BİR ROMAN DAHA: SON SIĞINMA

 ŞAFAĞI BEKLEMEYECEĞİZ- Anı Roman


Rezensionen

 Neues aus der Presse über 'Der Agha aus Dersim'

 Der Agha aus Dersim, Rezensionen von Amazon

HAYDAR ISIK Erinnerungen an einen vergessenen Völkermord

HAYDAR ISIK Ein vergessener Völkermord


Kitap
BİTLİS BEYİ ABDAL HAN’a GÖNDERİLEN KANLI EKMEKGEMA BEZÎK   Drucken  E-mail 
Haydar Işık

28.08.2009

Gema Bezîk Dersim de, gema ra girsa û zaf xoşa. Bakure (corê) Qisle de peyê dewa Dêrîye de ra. Hete desto raşte Gema Bezîk de; dewê Kimsor û Civrak estê. Civrak, dewa rahmetlik Dr. Şiwan (Sait Kırmızıtoprak) biye. Çepe geme de Dere Heyderu û onci hete çep de dewa Hakis û core geme de dewa Markasor esto. Caye ko peye Dêrîye de geme qedina, uza, sêre tirde gome Kudu bî. Kês besenekerdo ke heta o waxt Gema Bezîk de bifeteliyo (bigeyrayo). Geme de verg û heş zaf biye. Eve çimanen domanen, ya ki lingane des û çar saren Gema Bezîk mi re zaf girs amenê. Ma ke kotene geme, eve pusula mühendis cira vejiyene.

Ez hona doman bîyo, baverken ke des û çar sar de biyo, roze mi heşna ke (aşnawutkerd ke) devleta Tirk xarita Gema Bezîk virazena, kam ke wazeno uza besekeno kar bikero. Ma hîre çar hewal şime leyê mühendis, ey ki ma guretime kar. Nejdiye hire heşt mi Gema Bezîk de, makina ke kroki virazenê, nenêro xo doş zu ca ra bêrdenê ca ye bîn. Makina mire xeyle granbiye, le heştê de ponc (penc) Lira ki, domanene je ma re zaf lazim bî. Eve na peru ma besekerdene ke qelem û defter biherinime (bierînîme- biguretime).

Ma ke kare xo qedenenê şiyene Dêrîye, çe hevale maye mektev (dibistan), çe rexmetlik Ali Gün de hard sero kotenera (şiyenere hewn). Roje uza, zu mordem Sadiq Axaye Areyiz ser qeseykerd. "Roje Sadik Axa û hewale xo, o ki muxtare Hakis beno, serva seyde heş (hırç) şone Gema Bezîk. Hurdmine de ki çek benê. Sadiq Axa û hewale xo geme de seyd kene, nezonene ke heş koto. Le heş hemo vejino raya Sadiq Axay ser. Sadiq besenekeno ke tufonge xo bi çarno heş. Endi Sadiq Axa û heş pegirotiş danê pöro. Sadiq Ağa mordemo çer beno. Mêrîk de ters çinebeno. Le heş tenêna quvvetliyo. Sadiq Axa qîreno û hewale xo ra vano tufong berze. Heval terseno û remeno. Heş Sadık Axay keno dirvetin. Le Sadiq Axa dest erzeno xançera xo û heş kişeno."

Mi xeyle saren ra dime Sadiq Axa naskerd. Heşe Gema Bezîk hênkerdvi ke Sadiq de caye de sax (wês) nemendvi. Fek çevt bi, baji (qol) seqat bi, mîyane çevt, rî ye dey ki çevt bi, le onci ki zarede xof çinebi. Zaf merxas bi. Qisle de zu qava kerdvi ra. Roje ezbeta bîne de lezkerdiş peyda bîye. Sadiq Axay o waxt endi kokim (kal) bi. Eke dînu ser şiyene pöro remenê.

Ez ke kotenê Gema Bezîk zare mide xof biyene berz. Ez leyê mühendise Tirkande biyo. Çi ke mi makine dey poştkerdene. Deyde ki sasadır (tabanca) bi. Roje ma hot heşt tên bîme, ameyme cayero rût ke çi (gî) ye heşra dûmon beno berz. Mühendis sasadire xo ont, le hemo hewale ma cira vat ke, sasadir heş re qe tew nekeno. Heş ke qarîya ma pörüne kişeno. Ma niyada ke, heş dar û ber şikneno, ma ser yeno. Ma doman her zu, zu het ser remayme. Ez şiyo dewa Hakis de vejiyo.

Gema Bezîk, gemara henên biye ke, heta o waxt torzin zare ne kotvi. Dare mazi (meşe) û hemu çeşid mewê, say, murî, qoq, goj û dare bîn estbî. Gema Bezîk e de waş û vilik zaf bi, coka mêsu hemgen (engemîn) virastene. Heş, hemgen ra zaf haskeno. Coka geme de heş zaf bi. Nika uzara bîme serone peyen.

Devleta Tirk o waxt xarita virast ke gema Kurdan talanbikeru. Nika ki na devlata Tirk Gema Bezîk veşnena. Çand rojo ke TV de vînen ke çutir Gema Bezîk ra dûmon beno berz. Eke ison de ar û namus çinebi, eke isonen çinebi, eke vijdan û merhamet çinebi, gemane ma dane veşayene. Şare ma kene adir. Na kar, kare devleta Tirkan a. Na devlete Tirk dişmenena şare Kurdan kena. Coğrafya ma veşnana. Eve top û tayyare, eve helikopter, eve ilace veşayen her tim xiravinen kena. Her roj dewone ma, gemane ma, koyene ma ser bomba erzena. Vajime devleta faşist de isonen çina. Le na şare Dersim çira yardım dano devleta zalim? Eve Duzgin bo ke, verva na durum ez şaşben. Hete zu de xorte Kurdan Gema Bezîk de verva devleta xunxar ceng (şer) kene, wazene ke millete ma re waar (wayir) bîvejiye û gemane şare xo qorikere. Peki naye ke xora vane ma Tirk, Türkmen, Elevi û nezanim çiyo bin me, ma şare Dersim nîme, nezanim Xorosan ra yeme, devlete rinda, delala, nînera şima savane? Niyade! Hete zu de devleta Tirk gemane ma bomba kena veşnena; hête bin de Çeme Munzur ser heşt baraj viracena ke tim û tim coğrafya ma xirave bikero. Şima endi key heşyarbene?Linie


Linie

 


Yeni Kitap
Arevik: Dersim Tertelesinde Bir Ermeni Kızı
Arevik

Haydar Işık

LETZTE ARTIKEL
AREVÎK
Ahmet Kahraman - Arevik
Terteleden Arevik'e!
Dersim Tertelesi
ALMANYA'DA BİR CAMİ
GÜNEY- BATI ve KUZEY KÜRDİSTAN -kısa bir analiz-
Dersim'e yeni kimlik
KÜRT AĞACI
NAVE MİN RAGIP ZARAKOLU
Komkujî didome
TERTELÊ DERSÎM (DERSİM SOYKIRIMI)
PROF. İSMET ŞERİF VANLI
HAKSIZLIK, TEPKİLER ve DURUŞUM
DEMOKRATİK KÜRT KAMUOYUNA
Kürdün Allah’ı

Bir not...
28.06.2009

Metin Kemal Kahraman Kardeşler'in Dersim Kamuoyuna Açık Mektubu Üzerine

Pressestimmen Krieg und Versöhnung Poetische Romane und knochenharte Regimes


Books Gallery

Index   

HAYDAR

HAYDAR

HAYDAR


Artikel
Völkermord an den Kurden und die Vernichtung von Dersim
Schikanen des türkischen Generalstab
DIE KURDEN SIND DEMOKRATISCHE KRAFT DER REGION
Die Türkei bestimmt Freund und Feind Israels
KURDEN und KURDISTAN
Wer muss sich schämen?
RASSENWAHN
Kurzsichtige und gefährliche Verwirrspiele: Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
DER SUNNITISCHE ISLAM