http://www.haydar-isik.com/
http://www.haydar-isik.com/
Haydar Isik's Official Web Site Haydar Isik's Official Web Site
http://www.haydar-isik.com/
   HomeHome  KontaktKontakt  Haydar IsikHaydar Isik  Books GalleryBooks Gallery  HomeGästebuch
 

 Home
 Kurdî
 Deutsch
 Türkçe
 
 Archive
 Gästebuch

Videolar
Yeni Youtube Kanalı

Kitaplarım Hakkında

SÊLA SOR

Facebook

MAIN-ECHO, 14.10.2008, Feullieton

Mainz-Netz

Bewährungsprobe im kurdisch-türkischen Beziehungsgeflecht

Was die AKP macht, ist getürkt.

 


Kitap Evi


Tüm Kitapların Yayın ve Basım Evleri


Mezopotamya Yayınları


 HAYDAR IŞIK’tan YENİ BİR ROMAN DAHA: SON SIĞINMA

 ŞAFAĞI BEKLEMEYECEĞİZ- Anı Roman


Rezensionen

 Neues aus der Presse über 'Der Agha aus Dersim'

 Der Agha aus Dersim, Rezensionen von Amazon

HAYDAR ISIK Erinnerungen an einen vergessenen Völkermord

HAYDAR ISIK Ein vergessener Völkermord


Kitap
BİTLİS BEYİ ABDAL HAN’a GÖNDERİLEN KANLI EKMEKMÎZA HÊRS   Drucken  E-mail 

Haydar Işık 

                                                                                    
3. Gulan 2011

 

            Prens Ernst mordemo dewlemend o û cenika xo çena prense Monako ya. Hurdmine çeyande (keyde) mal milk û perêy(para) estê. Nika jû vatene yena aqle şima: „Perê dewlemend, fekê feqiran qefilneno.“ Le ez dewlemendanê dînan ser qeseyneken, wazen ke şimarê hêrsê Prens Ernst biwaji.

            Roje Prens Ernst August şono Fuare Hanover û uza weno şimeno. E ke peniye de şono çey (key) ferman dano şofere xo vano verê pavyone Tirkan de vînde. Uza arabe xo ra yeno war şone desê pavyone Tirkande mîza xo keno. Çira Prens dêse Fransiz, İngiliz û Amerikan de mîza xo nekeno, illam desê Tirkan wazeno? Demek Prens Tirkan ra hasnekeno, coka mîz erzeno desê Tirkan û keno qefçil. Ha îta ison mîz berzo desê Tirkan, ha Ankara de ferq çino. Prens miza xo ke keno di geyim beno rehat.

Hêrsê ison ke bi, roje se keno nekeno hêrsê xo ceno. İson besenekeno ke biwajo, Birêz Prens  ita meke. Ez rind zanen ke, şare Dersim şiyenê dêsenê qisle de mîza xo kerdenê. Pîlonê xo ra mi dit û dima mi ki mîza xo estene dêsênen qisle. Mi ke uza mîz kerdene, eskerenê Tirkanre hazar geyim lanete amene fikre mi şiyenê. Mire hen amenê ke ez mîz erzen mezela general Abdullah ya ki aye bînan, aye ke millete ma zaf qirkerd bi. O waxt deste ma tol bi, dest bojiyê ma gireday bi, rexisten çinebi, şare ma teyna dinerê lonet ontenê. Hêrse ma mîza ma biyê. Millete ko rexistine xo çineye (örgütsüzo), ancax niya xo rehet keno. Le ewro xorte Kurdan raya binê gureta. Hêrsê xortenê ma ye nikay ferqliyo. Nika deste dînu de çek este. Poncas şeşt ser ave kes besenekerdene ke biwazo ez Kurdim. Nika millete Kurd biyo xort, hore wayir vejino û vano ez Kurdim. Û terse devleta Tirk nemendo. Eve fekê devleta Tirk; aşitiye vazena aşiti, şer wazena şer qeseykenê. Xojive ma bo ke, ma na roje ki diyê. Ez baverken ke roja azadiya Kurdan dür niya. Millete Kurd heşyar biyo serbexoyiye wazeno.

            Namdar Prof. İsmet Şerif Vanly qeseykerd bi, roje şiyo Lausanne (Lozan) de desê bina o ke konferansa parçebiyane Kurdistan viraziyo, mîza xo kerda. Mi İsmet Şerif Vanly xo vîr nekerd bi, ez ke 2007 de hepisxaneye Almanan ra vejiyo, mi ki dese hepisxaneye dinan de mîz kerde. Qese re Tirkan esto, vane; ecele kutik ke ame, şono dêse camiye de mîz keno. Tirkan ke Dersim qirkerd bi verende qişla, camiye, dima ki mektev (dibistan) viraşt bi. Kes neşiyene camiya Tirkan û vatenê kam ke beno nejdiye camiye Tirko xerepino. Hêrsê şare Dersim hen zaf bi ke, qışla, mektev û camiyê dînan ra nefret kerdenê. Qizilbaşen de cami çina. Şare ma camiye ra qariyenê. İnance Êleviyen de ison her çi yo, merkeze ibadet de ison esto. Çiyo bin ki, ard, awe û heva pak bije, qarsê heyvan û tayr mebê, çiyo ke jiyane xo esto qarisê dey mebê. Fekê xore wayir (waar) biwejiye, zür meke, dizden meke, namus û şerefe xore wayir biwejiye. Qizilbaşena Kurdan de; roj, asme, adir, koy, darê girse ke verva koye jarende re, ê ki jare ma bi. Şare ma raya Pexamber Zerdüşt ramitenê. Zerdüştiye, İslam ra ave dîne millete Kurdan biyo. Eskere Arap eve zor eve şimser millete Kurd qatlkerdo û kerdo Musulman. Le Kurde Dersim ya ji Kurde Qizilbaş İslamiye negurêta. Coka Musulmana Tirkan ra zaf dür vînetenê. Tabi Kurden Qizilbaş, Sultan Selim ji xo vîr nekerd bi. Ey Firat ra dot çewres hazar Kurde Qizilbaş qirkerd bi. Aye binê ki Tirk Tertele Dersim de hotay hazar Kurd qirkerd bi. Şare Dersim, devleta Tirk û şaredarena dinanra nefret kerdenê. Vatene; Miste Kor, İsmete Kêr, Celal Bayar û xunxar Dersim qirkerdo. Şare Dersim, eskerê devleta Tirk je merê (mişk) vînenê. Kavo (kap) ke yine awe ya ki dêw şimit, o kav sero duay wendenê û kalaykerdenê. Yani nefret niya xori bi.

            Nika na şare mare sê bi ke qatile xora haskeno? Fotoğrafe Miste Kor oda meymanende nanêro. Hêrsê şare ma çira bi vind? Na durum, 1980 de Kenan Evren devleta Tirk ke design kerdê, ayera dima wejiya. Kurdiyatiye zaf zexmeta, adir ra boli (balu-palamut) vetena. Çepe Tirkan, jedetir Kurden Qizilbaş bi, kerd zindan, işkence kerde û eve hazaru kişt. Ninê endi heviya xo kerde vind. Taye bi Êlevi, vat ez millete Êlevirayo, taye bi dişmene Kurdan, taye bi ajan û ihparciye devlete. Nine koka xo inkarkerde, endi her podyum de dişmenena millete Kurd kene. Çike kare niyanen de zexmet çino û devlete ji alikariye dana. Reça nînan hen xirav bi ke, şare ma vatene kutik mîz berzo reça nînan. Horte nînan û Genelkurmay de ferq nemend. Naye ke Dersim ra ye, politika Genelkurmay ra dime şone û vane ma Kurd nime. Ma Dersimiz me, ma Êlevime, zimane ma Dersimceyo. Ez sa waji, Haq ison şaş mekero. Reye ke ison şaş bi endi nexeleşino. İsonê cahil de fikir û bingeha zagon çino. Je parê dare kunera va ver şonê. Nine de bingehe isonen ki çina. Sanal alemde şahsiyete Kurdan ra anonim haqaret kenê. Name xo nenüsnene. Çike cesaret xo çino. Kare ninan endi millete Kurd, rexistena Kurdan, şahsiyete Kurdan re heqaret kerdena. Kam de namus û şeref bi vind, deyde değer nemanenê. Endi unsurê niyanen benê har verê çeverê Tirkan de verva milleta Kurd loyenê. Dersim de isone niyanen ra vatenê „mîza kutik“. Ez çi biwaji, şare ma waxt de hêrsê xora mîza xo estene desenê qisla, nika ki berzenê reça dînan, ayeke millete Kurd re dişmenen kene.Linie


Linie

 


Yeni Kitap
Arevik: Dersim Tertelesinde Bir Ermeni Kızı
Arevik

Haydar Işık

LETZTE ARTIKEL
AREVÎK
Ahmet Kahraman - Arevik
Terteleden Arevik'e!
Dersim Tertelesi
ALMANYA'DA BİR CAMİ
GÜNEY- BATI ve KUZEY KÜRDİSTAN -kısa bir analiz-
Dersim'e yeni kimlik
KÜRT AĞACI
NAVE MİN RAGIP ZARAKOLU
Komkujî didome
TERTELÊ DERSÎM (DERSİM SOYKIRIMI)
PROF. İSMET ŞERİF VANLI
HAKSIZLIK, TEPKİLER ve DURUŞUM
DEMOKRATİK KÜRT KAMUOYUNA
Kürdün Allah’ı

Bir not...
28.06.2009

Metin Kemal Kahraman Kardeşler'in Dersim Kamuoyuna Açık Mektubu Üzerine

Pressestimmen Krieg und Versöhnung Poetische Romane und knochenharte Regimes


Books Gallery

Index   

HAYDAR

HAYDAR

HAYDAR


Artikel
Völkermord an den Kurden und die Vernichtung von Dersim
Schikanen des türkischen Generalstab
DIE KURDEN SIND DEMOKRATISCHE KRAFT DER REGION
Die Türkei bestimmt Freund und Feind Israels
KURDEN und KURDISTAN
Wer muss sich schämen?
RASSENWAHN
Kurzsichtige und gefährliche Verwirrspiele: Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
DER SUNNITISCHE ISLAM