http://www.haydar-isik.com/
http://www.haydar-isik.com/
Haydar Isik's Official Web Site Haydar Isik's Official Web Site
http://www.haydar-isik.com/
   HomeHome  KontaktKontakt  Haydar IsikHaydar Isik  Books GalleryBooks Gallery  HomeGästebuch
 

 Home
 Kurdî
 Deutsch
 Türkçe
 
 Archive
 Gästebuch

Videolar
Yeni Youtube Kanalı

Kitaplarım Hakkında

SÊLA SOR

Facebook

MAIN-ECHO, 14.10.2008, Feullieton

Mainz-Netz

Bewährungsprobe im kurdisch-türkischen Beziehungsgeflecht

Was die AKP macht, ist getürkt.

 


Kitap Evi


Tüm Kitapların Yayın ve Basım Evleri


Mezopotamya Yayınları


 HAYDAR IŞIK’tan YENİ BİR ROMAN DAHA: SON SIĞINMA

 ŞAFAĞI BEKLEMEYECEĞİZ- Anı Roman


Rezensionen

 Neues aus der Presse über 'Der Agha aus Dersim'

 Der Agha aus Dersim, Rezensionen von Amazon

HAYDAR ISIK Erinnerungen an einen vergessenen Völkermord

HAYDAR ISIK Ein vergessener Völkermord


Kitap
BİTLİS BEYİ ABDAL HAN’a GÖNDERİLEN KANLI EKMEKDÎASPORA   Drucken  E-mail 

17. Adar 2011

                                                      

            Neway sera ke devleta Tirk koyenê millete Kurd bombakena. Neway sera dewenê ma veşnena. Eve çimane koledariye millete ma de niyadana, ziman, kultur û kamiya şare ma inkarkena. Wazenê ke millete Kurd Tirk bikere, Êlevî ji Hanefi bikero. İdeolojiyê devleta Tirk tekiliya: Hemu kes Tirk, hemu mirçikan leylek, hemu dar û bêr ji kavak vînena. Coka millete Tirk raştiye çika nezoneno. Ez roze şiyo daveta zu avukat. Koto sira ke non bijerî. Zu cenika kokume û laze daye döner birnenê. Mi eve zimane Almani waşt. Cenikê perskerd: Ti Tirka? Mi vat, Najni ez Tirki rind zanen, le ez Tirk niyo. Cenike vat: Haydi ulan sen Türksün.Na cenika fiqariyê bine tesirê ideolojiye Kemalistan de mendvi. Kemal Atatürk geleneka İttihat Terakki berdevam kerdê û millete ke Tirk niye ya kişt (kuşt), ya ki asimile kerd. Horte zu rozede Kurd û Arap, Çerkes û Çeçen, Arnavut û Abaza, Ermeni û Rum kerd Tirk. Endi her rexistinê (örgüt) devletê de pîl û qij mecbur kerd ke sond biwero Tirk bo.

Millete Kurd na siyasete rassisten ra razi nebi. Coka devleta koledar millete ma ra fersat neda. Koye ma bombakerd dewê ma veşnay û riznay, şare mare işkence kerde û eve hazaru kişt û hepiskerd. Şare ma koçbêrkerd (surgunkerd). Ziman, kamiyê, kultur û diroka Kurdan zerê zu şewe de û masa rakiye de qedexekerdê. Serenê cewreş û poncas de şare Dersim hona bine derd û giraniya Tertele Dersim ra nexelaşiyavi. Ez ye seran rind nasken. Ters kotvi astone isone ma verê û peyê xo nezonenê.  Eskerê Tirkan ra hem nefret kerdenê hem ji zaf tersenê. Eke di esker amenê dewê, doman vozdenê şiyene gile daru. Ceni riye çenu kerdenê qilerin û wedardenê.

            Şare ma zaf xizan bi. Seranê çeveres û poncas de xorte Dersim mecbur mend û welat terkkerd. Zêdêtir şiyene İstanbul û uza hamalen kerdene. Ez ke sera 1957 de şiyo İstanbul, mi rind dit ke na karê hamalen xortenê Kurdan keno seqat. Yine semerê nayenêro miyane xo ser û sed kilo bar berdenê. Zu mordeme mi miyane xo kerd rut ke miyane dey biyo je miyane her (ker) nasir gureto. Yê serode wendexane üniversite Sait Kırmızıtoprak (Dr.Şiwan), Hıdır Benzer, Kazim Yıldız cemiyete hamalen viraşt bi ke na karkerune Kirmancu re  alikariye bikerê. Çimê hamalen Kurdan de teyna perey bi, welatparezen çinebiye. Hot heşt asme welat wejiyene ke domanenê xo re kinc û idare çeye xo hazirbikerê. Jiyane dinan zaf zexmet bi. Werdişê dînan nan, zeytun û helva ya ki şorva bi. Caye raqurdenê ji zaf xiravin bi. Ez baverken ke biwaji, onca ki çe na hamalu çeye binanra rind bi. Seranê şeşt de raya Almanya biyê ra. Hamalê û dewuzê (gundi) Kurdan na geyim ki şi Almanya. Tabii dewê ra vejyay koti hortê endüstri, intibak zaf zahmet bi. Ziman çine bi, kulturê Almanan ra zaf dür bi. Gelenege sendiqa çine bi, adet çutiriyo feqiru nezonenê.

            Alman aylixa dînan belavkeno. Name wanenê, mordemek sono ke pereno xo bijero. Alman pero morenu keno dest. Tercüman cira vano, to di hazar Mark guret. Mordemek vano ne perey jederê, ez necen. Alman re ke tercüme beno, mêrîk huyino. Yani na nesilê viren de ters zaf bi, dina nasnekerdene. Almanya de jiyane xo ramitenê, ita karkerdenê le roye dînan dewa dinan de bi. Yani gemiya ke hetê rojava sona, ye a gemiye de hetê rojhelat ser şiyenê. Bilinç çine bi, gelenege sendiqa çine bi. Zimane Alman û millete binan nemisay. Jiyane dînan je hamalena İstanbul kazançkerdena perey bi, civaka Almanra dür vindene xo izolekerdenê sond û sodr di hîre karde gureyenê.

            Domane dinande yani nesile duyen de toxume neteviyen wejya, çike rewşenbire Kurdan persa millete xo ser xebetiyene. Le devleta Tirk ji rehet nevînetê. Sera 1980 darbeya faşist de devleta Tirk cerebnayîşe (denemek) her raye ra gore hareket kerd. Kurde ke cepe Tirkan de siyaset kerdene, qanca xo este dînan ke Kurdiyatiyera dür bikerê. Naye ke hêvîye xo kerdbivînd ê kerd xizmeta devlete, ninanra ajan vet. Endi na Kurde ke cepe Tirkan de xebetinê xo inkarkerd.

„Ma Kurd nime.“ „Ma Zazayme.“ „Ma Êlevi me.“ „Ma Dersimiz me.“ „Zimane ma Dersimceyo.“ Aye bin ki vane: „Ma Zazayme, zimane ma Zazakiyo. Zazaki zimane serbexuyo.“ Ne cepe Tirkan hen ave şi ke, name Dersim bile vurna kerd „Desim“ Yani devlete eve na piyonena xo dezenformasyon viraşt. Millete Kurd belav kerd. Taye bi Zazaci, siyaseta Zaza ulusu kerd, taye bi Dersimiz, sond södr je pepug Dersim wend, taye ki bi Êlevi û vat ma millete Êlevime, bi toluve Kemal Atatürk. Yani devlete hen kerd ke mare Kurd neverda. Gegane raya raste bine miz û dumande manena, ison raya xo keno vind. Le roja Zerdüşt ke wejiyê ison raya xo rind vineno. Roşnabire Kurdan gayret kerd, nevinet, îne ki tij arde civaka xo ser. Millete xo heşyar kerd. Ewro coka millete ma quvveta xo kerda zu, wenge xo kerdo zu eve million Newrozê piroz kene. Millete Kurd hamalenê virenîye caverda, wayirê xo vejino. Şare diaspora ji biye ronakbîr, nesile newey yani nesile hîreyen azadiya millete xo wazenê.Linie


Linie

 


Yeni Kitap
Arevik: Dersim Tertelesinde Bir Ermeni Kızı
Arevik

Haydar Işık

LETZTE ARTIKEL
AREVÎK
Ahmet Kahraman - Arevik
Terteleden Arevik'e!
Dersim Tertelesi
ALMANYA'DA BİR CAMİ
GÜNEY- BATI ve KUZEY KÜRDİSTAN -kısa bir analiz-
Dersim'e yeni kimlik
KÜRT AĞACI
NAVE MİN RAGIP ZARAKOLU
Komkujî didome
TERTELÊ DERSÎM (DERSİM SOYKIRIMI)
PROF. İSMET ŞERİF VANLI
HAKSIZLIK, TEPKİLER ve DURUŞUM
DEMOKRATİK KÜRT KAMUOYUNA
Kürdün Allah’ı

Bir not...
28.06.2009

Metin Kemal Kahraman Kardeşler'in Dersim Kamuoyuna Açık Mektubu Üzerine

Pressestimmen Krieg und Versöhnung Poetische Romane und knochenharte Regimes


Books Gallery

Index   

HAYDAR

HAYDAR

HAYDAR


Artikel
Völkermord an den Kurden und die Vernichtung von Dersim
Schikanen des türkischen Generalstab
DIE KURDEN SIND DEMOKRATISCHE KRAFT DER REGION
Die Türkei bestimmt Freund und Feind Israels
KURDEN und KURDISTAN
Wer muss sich schämen?
RASSENWAHN
Kurzsichtige und gefährliche Verwirrspiele: Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
DER SUNNITISCHE ISLAM