http://www.haydar-isik.com/
http://www.haydar-isik.com/
Haydar Isik's Official Web Site Haydar Isik's Official Web Site
http://www.haydar-isik.com/
   HomeHome  KontaktKontakt  Haydar IsikHaydar Isik  Books GalleryBooks Gallery  HomeGästebuch
 

 Home
 Kurdî
 Deutsch
 Türkçe
 
 Archive
 Gästebuch

Videolar
Yeni Youtube Kanalı

Kitaplarım Hakkında

SÊLA SOR

Facebook

MAIN-ECHO, 14.10.2008, Feullieton

Mainz-Netz

Bewährungsprobe im kurdisch-türkischen Beziehungsgeflecht

Was die AKP macht, ist getürkt.

 


Kitap Evi


Tüm Kitapların Yayın ve Basım Evleri


Mezopotamya Yayınları


 HAYDAR IŞIK’tan YENİ BİR ROMAN DAHA: SON SIĞINMA

 ŞAFAĞI BEKLEMEYECEĞİZ- Anı Roman


Rezensionen

 Neues aus der Presse über 'Der Agha aus Dersim'

 Der Agha aus Dersim, Rezensionen von Amazon

HAYDAR ISIK Erinnerungen an einen vergessenen Völkermord

HAYDAR ISIK Ein vergessener Völkermord


Kitap
BİTLİS BEYİ ABDAL HAN’a GÖNDERİLEN KANLI EKMEKDAYÊ   Drucken  E-mail 

Daye çira çimê to hen herdisînê

Çeme Munzur hesrînê to ra vejya

To dênerê qorênê xo û berbenê

Dilê to dirvetin derde to giranê 

Pepug wend, ti berba, jarê ma berbay

 

Biko vînayena Tertelê Dersim kemerê şikitê

Kam na zulüm dît, zerê dey parçe parçeyê

Şare Dersim û êrde Dersim ra gun şiyenê

Aşir qirkerd, lemina dinan koyande feteliyê

Pepug wend, ez berbo, jarê ma berbay

Eskerê Romî ame ma ser hiris û heşt

Dar û bêr bî gêwr û koye Dersim mat

Derdore şare ma û jar bêr guret

Hewrê şa ame Kirmanciye ser vînd biye roşt

Pepug wend, ez berbo, jarê ma berbay

 

Eskerê Romi qole estê welat ser

Poşta ma çinebî aşir xapeynay

Dest bojiye şare ma gireday

Zalimu tija amnonde sarebirnay

Pepug wend, ez berbo, jarê ma berbay

 

Bine lingone pî û laj, Kures û Duzgin

Peye Kêwl, Qisle, derê Qil, Kalmem û Gerê

Dayvro makineli wayire pîr û rayver

Kes nêame alikariyê, ti vana jar bî kor û qer

Pepug wend, ez berbo, jarê ma berbay

 

Ma dînere honde xizmete kerdenê

Çira nevînenê na zulüm na bebexten

Kêrameta xo biya sist, Kures biyo serd

Çira Duzgin top neerzeno ser xayinen

Pepug wend, ez berbo, jarê ma berbay

 

Biko ti ciziktebiya, Koye Sov gema Alçek

Cêr Kalmem hegaye sur verva Duzgin'e bimbarek,

Uza koli ra gireday, dest lingê cenî û camerd

Benzin kerd ser veşnay bine çimanê êrd û asmen

Pepug wend, ez berbo, jarê ma berbay

 

Eskere Romi şare ma ra az uz neverda

Munzur gun berdê derya, êrd û hegay bî sur

Naye ki qirkerd xeleşay, roye ma roj be roj merd

Vat: Kirmanciye qediya, şêrê raya Miste kor

Pepug wend, ez berbo, jarê ma berbay

 

Endi nefetelino Xizir û qal welat bewayir

Şare ma zimane xo caverda, Jarê hereday

Roşta Zerdüşt biye vînd, tariya Romi amey

Tertele roye ma kerd dirvetin bime xizan

Pepug wend, ez berbo, jare ma berbay

 

04.03.2011

Haydar IsikLinie


Linie

 


Yeni Kitap
Arevik: Dersim Tertelesinde Bir Ermeni Kızı
Arevik

Haydar Işık

LETZTE ARTIKEL
AREVÎK
Ahmet Kahraman - Arevik
Terteleden Arevik'e!
Dersim Tertelesi
ALMANYA'DA BİR CAMİ
GÜNEY- BATI ve KUZEY KÜRDİSTAN -kısa bir analiz-
Dersim'e yeni kimlik
KÜRT AĞACI
NAVE MİN RAGIP ZARAKOLU
Komkujî didome
TERTELÊ DERSÎM (DERSİM SOYKIRIMI)
PROF. İSMET ŞERİF VANLI
HAKSIZLIK, TEPKİLER ve DURUŞUM
DEMOKRATİK KÜRT KAMUOYUNA
Kürdün Allah’ı

Bir not...
28.06.2009

Metin Kemal Kahraman Kardeşler'in Dersim Kamuoyuna Açık Mektubu Üzerine

Pressestimmen Krieg und Versöhnung Poetische Romane und knochenharte Regimes


Books Gallery

Index   

HAYDAR

HAYDAR

HAYDAR


Artikel
Völkermord an den Kurden und die Vernichtung von Dersim
Schikanen des türkischen Generalstab
DIE KURDEN SIND DEMOKRATISCHE KRAFT DER REGION
Die Türkei bestimmt Freund und Feind Israels
KURDEN und KURDISTAN
Wer muss sich schämen?
RASSENWAHN
Kurzsichtige und gefährliche Verwirrspiele: Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
DER SUNNITISCHE ISLAM