http://www.haydar-isik.com/
http://www.haydar-isik.com/
Haydar Isik's Official Web Site Haydar Isik's Official Web Site
http://www.haydar-isik.com/
   HomeHome  KontaktKontakt  Haydar IsikHaydar Isik  Books GalleryBooks Gallery  HomeGästebuch
 

 Home
 Kurdî
 Deutsch
 Türkçe
 
 Archive
 Gästebuch

Videolar
Yeni Youtube Kanalı

Kitaplarım Hakkında

SÊLA SOR

Facebook

MAIN-ECHO, 14.10.2008, Feullieton

Mainz-Netz

Bewährungsprobe im kurdisch-türkischen Beziehungsgeflecht

Was die AKP macht, ist getürkt.

 


Kitap Evi


Tüm Kitapların Yayın ve Basım Evleri


Mezopotamya Yayınları


 HAYDAR IŞIK’tan YENİ BİR ROMAN DAHA: SON SIĞINMA

 ŞAFAĞI BEKLEMEYECEĞİZ- Anı Roman


Rezensionen

 Neues aus der Presse über 'Der Agha aus Dersim'

 Der Agha aus Dersim, Rezensionen von Amazon

HAYDAR ISIK Erinnerungen an einen vergessenen Völkermord

HAYDAR ISIK Ein vergessener Völkermord


Kitap
BİTLİS BEYİ ABDAL HAN’a GÖNDERİLEN KANLI EKMEK



ÇİM   Drucken  E-mail 

Maya mi çimanê xirav ra zaf tersenê û vatene: „Çim ginenêra ci.“ Feqire hen bivî pil, mektev (dibistan) nedivî. Baveriya dinan de hurafe zaf bî. Hen divî, hen bivî, zonayişe xo niyabî. Ez geganê rast amo. E ke şiyenê manga xo, bizane û miyane xo doşenê, mi niyadenê ke bureş biyo pir. Le e ke cirana ma  perskerdene, vatene: „Tove bo merêt biye huşk. Bureş lete nebiyo.“  Cenike bureş nedîyene, çike leçeke xo estene ser. Mi vatene, daye ti çira hen vana, bureş biyo pir? Vatene, biko biko çimê xirav ginenara ci, coka ez hen van. Ti nezonena, zu mordim manga de niyado û cizike manga zaf girs beno. Vano na manga çikas rinda, uza manga qilaşiya hurenda xode merda. Çimê xirav zaf este.

Baveriya şare ma niyabî, le modern dînade qese niyanen de raştiye çina. Kulture feodalitede baveriya skolastik hata Aristo ra  nata ama, ewro ji esta. Kilise xo tene na fikir ra kerd dür, le camiyede her çeşit skolastik berdavam keno. Şare maye Êlevi, raya xo gos ra hesnenê. Pir, laze xora; ey ke çikas hesno, vano laze xora. Ma rind zoneneme ke, eke cor qese ame vatene, cer de ti besenekene ke qeseyayişe cor nasbikerî.

            Çimê xirav kemerê de niyado, kemerê biya hazar perça. Ez sa vaji, mi qese niyanen zaf hesnay.  E ke bavay amenê dewe, la giredene, nusqa viraştene. Nusqa bavay kerdene hîrekose û kincane mara derzenê. Ya ji verva çimane xirav, kemera nezarê kewe kerdenê vile (milê) domanen. Şare ma peyser mendo. Eve hurafe game erzene.

            Çim estê korê, roşta dina tarî vînenê. Le kes besenekeno ke bivajo, roye ninan ji tariyo. Mordimê henen este ke, çime xo korê, le nayeke di çiman ra niyadane, dinan ra rind dina naskenê. Çim este, e ke niyadane vînenê. Çim este niyadane nevînenê. Nika ez ke persbikeri, şare ma niyadano û vîneno ya ki nevîneno? Mira gore eke şare ma ke bivînenê, heta ewro devleta ma ki bîyenê. Dişmen şare ma taride vinderneno, coka şare ma niyadano, le nevîneno. E ke bivînenê vîşt milyon Kurd Tirkiya devlete xo sazkerdene. Şima rind zonene, millete Kurd çevres milyono. Ez van ke çimê na çevres milyon çira tol niyadano. Niyadane, raya xo nevînene. Çim este gemede niyadene, dare nevînenê. Çim este koyu koy, daru dar nevînenê.

            Çim este teyna xiravên dima şone. Çim este şare xore dişmenen kene. Çim este ison ke niyadano zere xo beno hîra. Le çim este ke, mordeme erbavê ke rind vînene, niyadane, hemen naskene û qerar dane, na çim dost nîyanedanê. Dostena na çiman çina. Çime niyanen ra ison besenekeno ke hevalten bikero. Çimê ke serd ayşene, ison dinan ra ji dür vîndeno.

            Çim este rindeke, girse şirine. Çim este kewêye, kesk û şaye. Çim este glorê, çim estê je çaqla ye (çeqla) yani çime her ison ferqliye. Doxtor çimande niyadano, nêweşiye vîneno. Psikolog çimande karaktere ison wendeni. Çim este ison haskeno, çim este ison nefret keno.

             İson gereke rindekana çiman ra ave, çime zere (zare) bizano. Eke çime roye isonde mirdên esta, dosten esta, na çiman ra xayinen yena ya ki nina rind bizano. Le eke çime zere de dürüsten çine bo, deyra daima xayinen yena. Yani çimê zeri çutiriye, çime ke tever de niyadane je dinanê.

Wajime zu kes to de niyadano û le aslê xo inkarkeno. Ya ji dişmene şare xo re dosten keno. Çimê zere dey biye kor. Çike devleta koledar roye dey kerdo şa, keso niyanen de jiyan nêmendo. Çimê zere isone ke wayire (waar) şare xo wejine, zimane xo, kultur û bingeha soziale xo wazene, mordime niyanen de jiyan esto. Çimê niyan dürüste.

 

www.haydar-isik.com                                                                    15.01.2011 







Linie


Linie

 


Yeni Kitap
Arevik: Dersim Tertelesinde Bir Ermeni Kızı
Arevik

Haydar Işık

LETZTE ARTIKEL
AREVÎK
Ahmet Kahraman - Arevik
Terteleden Arevik'e!
Dersim Tertelesi
ALMANYA'DA BİR CAMİ
GÜNEY- BATI ve KUZEY KÜRDİSTAN -kısa bir analiz-
Dersim'e yeni kimlik
KÜRT AĞACI
NAVE MİN RAGIP ZARAKOLU
Komkujî didome
TERTELÊ DERSÎM (DERSİM SOYKIRIMI)
PROF. İSMET ŞERİF VANLI
HAKSIZLIK, TEPKİLER ve DURUŞUM
DEMOKRATİK KÜRT KAMUOYUNA
Kürdün Allah’ı

Bir not...
28.06.2009

Metin Kemal Kahraman Kardeşler'in Dersim Kamuoyuna Açık Mektubu Üzerine

Pressestimmen



 Krieg und Versöhnung



 Poetische Romane und knochenharte Regimes


Books Gallery

Index   

HAYDAR

HAYDAR

HAYDAR


Artikel
Völkermord an den Kurden und die Vernichtung von Dersim
Schikanen des türkischen Generalstab
DIE KURDEN SIND DEMOKRATISCHE KRAFT DER REGION
Die Türkei bestimmt Freund und Feind Israels
KURDEN und KURDISTAN
Wer muss sich schämen?
RASSENWAHN
Kurzsichtige und gefährliche Verwirrspiele: Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
DER SUNNITISCHE ISLAM