http://www.haydar-isik.com/
http://www.haydar-isik.com/
Haydar Isik's Official Web Site Haydar Isik's Official Web Site
http://www.haydar-isik.com/
   HomeHome  KontaktKontakt  Haydar IsikHaydar Isik  Books GalleryBooks Gallery  HomeGästebuch
 

 Home
 Kurdî
 Deutsch
 Türkçe
 
 Archive
 Gästebuch

Videolar
Yeni Youtube Kanalı

Kitaplarım Hakkında

SÊLA SOR

Facebook

MAIN-ECHO, 14.10.2008, Feullieton

Mainz-Netz

Bewährungsprobe im kurdisch-türkischen Beziehungsgeflecht

Was die AKP macht, ist getürkt.

 


Kitap Evi


Tüm Kitapların Yayın ve Basım Evleri


Mezopotamya Yayınları


 HAYDAR IŞIK’tan YENİ BİR ROMAN DAHA: SON SIĞINMA

 ŞAFAĞI BEKLEMEYECEĞİZ- Anı Roman


Rezensionen

 Neues aus der Presse über 'Der Agha aus Dersim'

 Der Agha aus Dersim, Rezensionen von Amazon

HAYDAR ISIK Erinnerungen an einen vergessenen Völkermord

HAYDAR ISIK Ein vergessener Völkermord


Kitap
BİTLİS BEYİ ABDAL HAN’a GÖNDERİLEN KANLI EKMEKBAVERÎYE   Drucken  E-mail 

Haydar Işık                                                                                                   17.11. 2010

                                                     BAVERÎYE

 

            Şare Dersim begene Oxçiyan rind naskeno. Vane Bege Oxçiyan Resul mordemo henê beno ke, qet venga Haq nêdano. Le qederde niyade ke roze qeza trafik yena ser. Arabaye Resul Axay teqla erzeno, sono cayêde ters vindeno. Resul Axa niyadano ke besênekeno arabara bîwejiyo, venga Haq dano: „Lau lau mi çewres sere to ra yardim newaşt. E ke besekena, nika mi itara biveje!“

Raya Hengirwan, dewa A.Haydar Kaytan zaf tika, gilê koyendera. Eke mordem çem ra bi berz û peye xo de niyada, ters (xof) kuno zerê îson. E ke îson heta Pule Tacniye, bone Xide Alê İsme bî berz amê duste uzay, mecbur beno ke zu gawan ra derbaz bo. İta raye zaf bena teng. Mordem besenekeno ke eve derze uzara rehet bivejiyo. Uzara verayiş zaf zexmeta. Eke îson uzara veja dima raye bena rehat. Roze di Kirmanc derzene girs poştkene welg bene Hengirwan. E ke yene gawan zu vano „Ya Xizir, ya Xizir!“ Hewale dey qarino û vano: „Ero na hale ma hale îsonen niyo. Cira vaje Xizir paskule marode ke ma bixeleşime!“

            Tertele Dersim ra dime şare ma zaf neçar bî. Çike non çinebi, heyvan çinebi, millet veyşon û viron bî. Domen newêş bî. Şare Dersim Qizilbaşo, cami û minarey çine. Uza jar û dar; camiye, koye ma ki minareye. Koy ma vay û birayê pî û lazê, misayive, yani ti vana wes û warê je şare xo jiyan ramenê. Şare Dersim koyone xo ra zaf haskeno û verde secde keno, dînerê dua kene. Baweriya Dersim roja (roza), asma, adir û wêla. Guretena roze desu di imamu, baweriya İslam ra düra. Sodir tij ke estene dêsu, kemer û dar û bêr uza kêle xo birnenê û dua kerdenê. Yani raya baweriya şare Dersim raya Zerdüştiya. Xizir re dua kerdene. Xizir, Haqê şare ma bî. Her tengiye de îson venga Xizir dênê. Venga koyene xo denê. Ez waji, Dersim de waxte vîrende qet kes Allah'e Tirkan nasnekerdenê, hem ji hasnekerdenê. Allah'e dinanra şare Dersim dür winetenê. Çike dînura zaf zexmet heqeret qatliam guretvi. Diroka Kurdande qeseybeno ke, ape Selahaddin Eyyubi Şerkoy vato ke; „Ez verê Allah'e şima de xo çewt neken.“

            Vane roze Allah'e Tirkan ra pers kerdo: „Ya Allah to çira Alman arde dîna? Vano Alman kare xo heta peniye benê qedenenê. Peki Fransiz? Îye ki zaf zarife. İngiliz? Îye ki, inatçiye. Perskerdena hemu milltan ra dime vane peki to çira Kurd arde dîna? Allah tenê vindeno û vano: Kurdan ra xebera mi çina.“

Ebe raştiye xebera dey mara çina. E ke bibeyenê, devleta Tirk, Arap û Acem honde zordariye û heqaret nekerdenê, eve des hazaru millete Kurd qirnekerdenê. Demek Allah'e dinan, dînerê alikariye keno. Coka eve baweriya mi, eve raştiye xebera Allah'e Tirkan çina ke, na dinade Kurd estê.

            Millete Kurd zaf belav biyo. Taye Musulmane, taye Aleviye, Taye Ezidiye. Kurde Musulman vane „Elahmdulillah ez Musulmanim.“ Alevi vane: Xojive mi bo ke ez isono, Ezidi ki vane ez Ezidiyo. Kurde ke kote raya cepê Tirkan, îye ki millete xora zaf dür vindenê. Ti niyadana ke Kurden welatparezan ra dür, qet Kurd çine.

            Onca ki millete Kurd zaf girso. Naye ke xo asimile kenê mara dür vindene, dür şerê. Niyadene, partiyen Tirkande, hem ji partiyen rasist û dincide zaf Kurd este. Roze nevane ke haq û hukuke Kurdan biderê. Ez waji, şare Bingöl xo hen şaskerdo ke, îson sermayeno ke biwajo, şare Bingöl Kirmance. Faşiste Tirkan Bingöl ra vejine. Katile Kurdan uzara vejine. Tayê este ke ticarete esrar û çiye bin kenê. Yani taye este ke her çeşit qefçiliye kene, reye xo dane partiyane Tirkan, Kurdeyatiyare dür vindenê. Ez waji, nê ke rojede hiris û penc geyim nimey bikere, mizgefte Tirkan ra mewejiye, onca ki baweriya nînan sexteya. Qeseybeno ke, e ke sond ame, cenîye Bingol çarşafe xo paykene, serva propaganda dinciyone Tirkan feteline. Tabii devlete û Fetullah peru dane.

            Kam ke millete xore xayinen keno, dêyde dîn û iman çino. Yani baweriye çina. İsonen haydi haydi çina. Kam ke îson niyo, baweriya dey ki tola. Tabi Bingol ra torne Şex Seid e kal ki vejîye. Wayire (waare) namus û şeref, wayire xo, wayire millete xo vejine. Baweriya dînan raya rasta.

Ez van, kam ke millete xo ra haskeno, baweriya dey hemu baweriyan ra girsa. Kam ke zimane xo re wayir vejino, baweriya dey rasta û girsa. E ke bivajo; Baweriya mi, millete mino, welate min û zimane mino û ez welate xora hasken, millete xora hasken. Kesê niyanende baweriye esta.

            Şare Dersim Aleviye. Le niyadana ke peye Tirkan ra Sonne, baweriya millete xo caverdenê. Bine fotoğrafen Kemal de nişenero. Kemal Atatürk, İsmet İnönü û Fevzi Çakmak 50.70 hazar şare Dersim qirkerd. Îson çutir name ninu ceno? Îson çutir dime raya ninan ra şono? Îson çutir kuno partiyane ninan?  Îsone niyanen ra şare Dersim vano: Je biza dirvetine verge xo dima sone. Yani biye bom (din) û raya qatile xo dima şonne. Ez sa vaji, Xizir aqil bidero. Îson esto millete xora nejdi vindeno, îson esto dür şono. Coka hona kare ma zaf zafo. Çivane millete ma gereke jede bixebetiye ke ninu ikna bikerime. Ama baweriya mi aya ke, roje yena millete ma zimane xo, çand û kamiya xo ceno. Mevinde kare azadi û demokratik bikerê.Linie


Linie

 


Yeni Kitap
Arevik: Dersim Tertelesinde Bir Ermeni Kızı
Arevik

Haydar Işık

LETZTE ARTIKEL
AREVÎK
Ahmet Kahraman - Arevik
Terteleden Arevik'e!
Dersim Tertelesi
ALMANYA'DA BİR CAMİ
GÜNEY- BATI ve KUZEY KÜRDİSTAN -kısa bir analiz-
Dersim'e yeni kimlik
KÜRT AĞACI
NAVE MİN RAGIP ZARAKOLU
Komkujî didome
TERTELÊ DERSÎM (DERSİM SOYKIRIMI)
PROF. İSMET ŞERİF VANLI
HAKSIZLIK, TEPKİLER ve DURUŞUM
DEMOKRATİK KÜRT KAMUOYUNA
Kürdün Allah’ı

Bir not...
28.06.2009

Metin Kemal Kahraman Kardeşler'in Dersim Kamuoyuna Açık Mektubu Üzerine

Pressestimmen Krieg und Versöhnung Poetische Romane und knochenharte Regimes


Books Gallery

Index   

HAYDAR

HAYDAR

HAYDAR


Artikel
Völkermord an den Kurden und die Vernichtung von Dersim
Schikanen des türkischen Generalstab
DIE KURDEN SIND DEMOKRATISCHE KRAFT DER REGION
Die Türkei bestimmt Freund und Feind Israels
KURDEN und KURDISTAN
Wer muss sich schämen?
RASSENWAHN
Kurzsichtige und gefährliche Verwirrspiele: Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
DER SUNNITISCHE ISLAM