http://www.haydar-isik.com/
http://www.haydar-isik.com/
Haydar Isik's Official Web Site Haydar Isik's Official Web Site
http://www.haydar-isik.com/
   HomeHome  KontaktKontakt  Haydar IsikHaydar Isik  Books GalleryBooks Gallery  HomeGästebuch
 

 Home
 Kurdî
 Deutsch
 Türkçe
 
 Archive
 Gästebuch

Videolar
Yeni Youtube Kanalı

Kitaplarım Hakkında

SÊLA SOR

Facebook

MAIN-ECHO, 14.10.2008, Feullieton

Mainz-Netz

Bewährungsprobe im kurdisch-türkischen Beziehungsgeflecht

Was die AKP macht, ist getürkt.

 


Kitap Evi


Tüm Kitapların Yayın ve Basım Evleri


Mezopotamya Yayınları


 HAYDAR IŞIK’tan YENİ BİR ROMAN DAHA: SON SIĞINMA

 ŞAFAĞI BEKLEMEYECEĞİZ- Anı Roman


Rezensionen

 Neues aus der Presse über 'Der Agha aus Dersim'

 Der Agha aus Dersim, Rezensionen von Amazon

HAYDAR ISIK Erinnerungen an einen vergessenen Völkermord

HAYDAR ISIK Ein vergessener Völkermord


Kitap
BİTLİS BEYİ ABDAL HAN’a GÖNDERİLEN KANLI EKMEKDEMENİZ   Drucken  E-mail 
Haydar Işık

08.08.2009

„Tertele Dersim“ ra penc şeş sêr dimabî. Zerê (zarê) şare ma de xof giranbî. Ye saren de eke di (du) eskêr amenê dewê, doman, cenî û camerd nêzonene ke sebîkerê. Taye vatene, hard rabo û ma zarekero. Doman wejiyene je primat gile dare û bê weng û bê waz gile darede xo wedardene. Ters zaf xoribî. Çike esker şare ma eve hazaru kırdkerdvî. Zarê cenino digan, süngüra kerdora û domen vetê. Xayinen, dismenen, heqareto hên kerdo ke, ters çimane şare ma de je koyene Dersim berz bî.

Yê seran de hona taye Demeniz koyanra feteliyenê. Hereme Demenu, Heyderu û tayê dewê Kuresu qedexe bî. Zu (yev) sar niyan de, baverken ke payizê virenbî, sonde zu Demeniz ame bî meymanê ma. Hewa tarîbî. Verênde camerdu tedbir guret. Ma ke ye sarende cem guretene, ya ki meymane niyan, Demeniz ya ki Heyderiz amenê serva dînu dorme dewê de neveti guretene.

Şare ma Tertele Dersim ra dime zaf xizanbî. Ekê wore zelekiyen hard nêşiyene, zimistan ke bîyene derg, dakila mi tersene û vatene: „Ez tersan ke domenê mı usar mevejiye!“ Mi ke na qeseye dakila xo hesnenê, ters kotene zerê mi. Le eke usar amenê, ma hêlîge û kenger, sing û vaşê bîn werdenê. E ke tüy vejiyene, ma vatene endi esmer (emser) nêmireme. Tertele Dersim de, naye ke qirnebiye û koçber nebîyê, xalê dînu zaf xirav bî. Feqiren heta zarê astonene ma tesir kerdene. Onca ki şare ma bara meyman newerdeni. Vatene: Na bara Meymana. İtiqate ma de caye meyman zaf giran bî, çike kês nezonêno, belka Xızır û kal eve tebdile meyman de yeno çe. Qiymetê meyman zaf giranbî. Domen sabîyenê ke meyman yenê çe. Çike pîze ma kî bîyenê mird.

Meyman ke niştenero verênde xal xatir perskerdene. Dorme lozinge de camêrde dewê topbîvî. Dima ki meyman re nanê zêrfet lozinge de kerdene bine soj. Demeniz ke, nane xo werd û were lozinga ra kirşiye xo peyser berd miyane xo dave estûna çey. Ez baverken ke dormê hiris sarde bî, le zaf zexmet û dêrd ontvî ke, rî ra kokim aysenê. Derde Demeniz eştişvî rî û çare de xete xori peydarbî. A şewe Demeniz niya qeseykerd: „Eskere devleta Tirk ne vinet, yine ke sare xo meterisra vetenê, ma dênepiro kiştene. Onca ki ne vinetene pelî pelî amenê ma ser. Ma niyadake nevindenê, eve top û tayyere, bombe yenê. Hetê ma ki tedbire xo guret. A vat ke nau ke çim zeng û sirme xo estê, aha o fermandare eskerê Tirkan Kemal Pasao. Mara zu kes bî, haq rehmete xo cido, zaf rind nişanci bî, qersune dêy xo sasnekerdenê. Deyra vat ke ti teyna Kemal Pasay, cira Miste Kor vatene, sero vinde. Roza bînê de eke tepiya eskere xo rüsna ma ser û meterisra xo kerd berz, mordemê ma nave pira û Kemal Pasa kerd dirvetin. Endi eskere dînu peyser şi.“

Demeniz ke qeseykerdene, ti vana camerd bîye gos hên mendê. Verê lozinge de heyecan teyna domonandê nebî, kêso ke gosdano pörüne de heyecan pirbî. Demeniz ke vatenê: „Ya ya ma Kemal Pasa kişt. Koye Sur de bê dirvetin û nexeleşiya şi uza merd.“ Ey ke niya qeseykerdene, camerde dewê ki vatenê: „Haq şimara raji bo!“ Demeniz a şewe dewê de mend, sodir ara xo kerde û şi dewa bîn.

O waxt ez doman bîyo. Çime mi camerde dewe de bî. Mi uza dîd û heşyarbiyo ke şare ma kiştina Kemal Pasay ser şabêno. Çike înu şare marê zaf heqaret kerdvî. Eve des hazaru şare ma qirkerdvî. Ceni û camerd, doman, ceniye digan, kokim cera nekerdê, vato ke nînêra az û uz nêmano. Şare ma qirkerdo, esto tija amnon ver. Aşira Demenu, o waxt de aşirera girs bîya. Le qatliamra dime hên kerdo ke na aşire ra senik insan mendê. İnsan nezoneno nüfuse aşir çikas bîyo, çenday peydê mende. Le insan rind zaneno ke devleta Tirk, na harekete xo serva qedinayişe şare ma virasto. Dînyara dür kare xo kerdo. İnsan gerek xovir mekero. Cenge (şer) Dinyayê zuyende millete Hermeni (Ermeni), dima pirodo Piran û Zilan. Cenge duyende devlete eskere xo rüsno Dersim ser. Heta ewro xebera millete Avrupa çina ke, devlete Tirk millete Kurd re çikerdo. Çike enformasyone ke şare Avrupa ceno, çiyo ke devlete înere hazirkena û dana. Millete Kurd, bêkes û bêwayirbiyo. Ewro durum je viren niyo. Nika millete Kurd enformasyon dano şare Avrupa. Ez ke waxte Demeniz û ewroy, yani şeşt ser verî û ewroy an têlewe, vînen ke millete Kurd zaf raye gureta. Le onca ki şare ma hona bindestiya xora gor hareket nekeno. Vajime verende aşira Demenu qêdere xo kerdvî zu, ewro niyadame ke her fek ra zu weng vejino ke insan nasnekeno. Halbuki, millete bindest gora bindestiye weng keno, qêdere xo zukeno. Dest erzeno züvîn.

Demenizê domanenê mi ewroy ki verê çimane midero. Ey vat „Kemal Pasa ma kişt.“ Le taye Kurd, Kemal Pasay fikre hode weş û war fetelnene (geyrnayeni). Key ke sarê dînu de na fikir ame kişayen, xeleşine millete Kurd bena nejdi.

08.08.2009Linie


Linie

 


Yeni Kitap
Arevik: Dersim Tertelesinde Bir Ermeni Kızı
Arevik

Haydar Işık

LETZTE ARTIKEL
AREVÎK
Ahmet Kahraman - Arevik
Terteleden Arevik'e!
Dersim Tertelesi
ALMANYA'DA BİR CAMİ
GÜNEY- BATI ve KUZEY KÜRDİSTAN -kısa bir analiz-
Dersim'e yeni kimlik
KÜRT AĞACI
NAVE MİN RAGIP ZARAKOLU
Komkujî didome
TERTELÊ DERSÎM (DERSİM SOYKIRIMI)
PROF. İSMET ŞERİF VANLI
HAKSIZLIK, TEPKİLER ve DURUŞUM
DEMOKRATİK KÜRT KAMUOYUNA
Kürdün Allah’ı

Bir not...
28.06.2009

Metin Kemal Kahraman Kardeşler'in Dersim Kamuoyuna Açık Mektubu Üzerine

Pressestimmen Krieg und Versöhnung Poetische Romane und knochenharte Regimes


Books Gallery

Index   

HAYDAR

HAYDAR

HAYDAR


Artikel
Völkermord an den Kurden und die Vernichtung von Dersim
Schikanen des türkischen Generalstab
DIE KURDEN SIND DEMOKRATISCHE KRAFT DER REGION
Die Türkei bestimmt Freund und Feind Israels
KURDEN und KURDISTAN
Wer muss sich schämen?
RASSENWAHN
Kurzsichtige und gefährliche Verwirrspiele: Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
Demokratie ist kein beliebig verwendbarer Begriff
DER SUNNITISCHE ISLAM